Plzeňský varhanní festival

Ars Christiana o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Ars Christianum o. p. s. byla založena v roce 2006 a těžištěm její činnosti je vzdělávání v oblasti kultury spojené s křesťanstvím, péče o uchování kulturních statků včetně poskytování pomoci nebo spolupráce při péči o památky vzniklé ve spojitosti s křesťanstvím (v návaznosti na předchozí činnost Sdružení přátel varhan), pořádání koncertů a přednášek (Plzeňský varhanní festival, Adventní půlhodinky, hudební nešpory…), benefičních koncertů na podporu generální opravy varhan u Františkánů, výuka a vedení gregoriánského chorálu.

Kontakt:
Františkánská ul. 11
301 00 Plzeň
tel: +420 777 633 350
IČO: 264 10 087
číslo účtu: 214958812/0300
Podporují nás:
Statutární město Plzeň (Plzeňský varhanní festival)
Nadace Život umělce