Plzeňský varhanní festival

O katedrále

katedrála sv. Batoloměje

Katedrála svatého Bartoloměje je dominantou Plzně. Nachází se ve středu historického jádra Plzně. Její 102 metrů vysoká věž se stala nejvyšší v ČR a je tak oblíbeným turistickým cílem. Stavba chrámu sv. Bartoloměje začala po r. 1295 a byla dokončena počátkem 16. století. Na hlavním oltáři můžete vidět opukovou sochu Plzeňské madony z r. 1390, jedna z nejhodnotnějších soch tzv. „krásného stylu“ českých madon (replika na vrcholu morového sloupu ze 17. stol.). Šternberská kaple s visutým svorníkem pochází z 1. pol. 16. stol. V r. 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou.

Klenba v katedrále sv. Bartoloměje

klenba v katedrále sv.Bartoloměje

Obrázek klenby v katedrále sv. Bartoloměje je s festivalem neodmyslitelně spojen. Přestože na něm nenajdeme ani malý kousek varhan, stala se tato část katedrály jakýmsi symbolem celého festivalu.