Plzeňský varhanní festival

Seznam podle ročníků:
Seznam podle abecedy:

Pavel Kohout

Pavel Kohout Pavel Kohout se narodil v roce 1976. Patří mezi špičkové hráče mladé generace. Po absolvování pražské konzeratoře (Jan Kalfus) a AMU (Doc. Jaroslav Tůma) absolvoval ještě stipendijní pobyt v Holandsku a řady zahraničních mistrovských interpretačních kurzů. Pavel Kohout je laureátem řady interpretačních soutěží doma i v cizině, vyvíjí intenzivní koncertní činnost, nahrává pro rozhlasové stanice a pedagogicky působí na mezinárodních interpretačních seminářích.

Nahoru

Pavel Černý

Pavel Černý Pavel Černý se narodil v Praze roku 1970. V osmnácti letech začal studovat varhanní hru na pražské konzervatoři u Jana Hory a kompozici u Bohuslava Řehoře. Od roku 1991 se ve hře na varhany vzdělával na AMU v Praze u doc. Jaroslava Tůmy. Mimoto se účastnil zahraničních mistrovských varhanních kurzů u Christopha Bosserta, Michela Bouvarda, Hanse Haselböcka, Luigi F. Tagliaviniho ad. V roce 1990 zvítězil na celostátní varhanní soutěži v Opavě a na mezinárodní varhanní soutěži v Lublani, 1. cenu získal také roku 1994 na Mezinárodní varhanní soutěži Pražské jaro. Mezi jinými obdržel též cenu Nadace Pražského jara a Premier Prix Českého hudebního fondu. Od roku 1999 je moderátorem duchovní hudby při Arcibiskupství pražském a vyučuje zde varhany. Současně působí jako varhaník u Sv. Ludmily v Praze na Vinohradech, kde je ředitelem kůru. Je stálým členem České varhanní společnosti.

Nahoru

Irena Chřibková

Irena Chřibková Irena Chřibková pochází z Bohumína. Varhany studovala na Konzervatoři v Kroměříži u Karla Pokory, na pražské AMU u Prof. Milana Šlechty (1980-1986) a ve Francii u Susanne Landale (1985). Úspěšné absolvování několika interpretačních soutěží odstartovalo její koncertní kariéru. Vystoupila na mnoha sólových recitálech ve všech zemích Evropy, v Japonsku, Rusku, Izraeli a ve Spojených státech amerických. Spolupracuje také s předními instrumentalisty a zpěváky při komorních a sborových koncertech. Pravidelně zasedá v porotách mezinárodních soutěží. Několikrát vedla v Lublani (Slovinsko) letní mistrovské kursy české a francouzské hudby. V letech 1988-94 vyučovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, nyní působí pedagogicky v Praze. V roce 1996 založila v bazilice sv. Jakuba Mezinárodní varhanní festival a další koncertní cykly duchovní hudby. Nyní působí jako varhanice v bazilice sv. Jakuba v Praze.

Nahoru

Jakub Janšta

Jakub Janšta Jakub Janšta se narodil v roce 1979, vystudoval brněnskou konzervatoř v oborech varhany (Z. Nováček) a skladba (P. Novák - Zemek). Absolvoval pražskou AMU ve třídě profesora Jaroslava Tůmy. Své vzdělání si dále rozšířil účastí na řadě mistrovských kurzů a půlroční stáží v německém Stuttgartu (profesor J. Laukvik). Je držitelem cen několika mezinárodních varhanních interpretačních i improvizačních soutěží v Německu, Slovinsku, Rakousku a ČR. Jako skladatel byl dvakrát oceněn na ostravské skladatelské soutěži "Generace". V současnosti se věnuje pedagogické a koncertní činnosti (sólově i s různými soubory). Je rovněž varhaníkem a ředitelem kůru v kostele sv. Františka v Praze("u křížovníků").

Nahoru

Eva Bublová

Eva Bublová Eva Bublová pochází z muzikantské rodiny. Už ve třinácti hrávala u sv. Gabriela na Praze 5, nyní je varhanicí francouzské farnosti v Praze a varhanicí v akademické farnosti u sv. Salvatora. Studovala hru na klavír a na varhany na pražské konzervatoři u profesora Popelky a profesorky Boguniové, AMU ve třídě Jaroslava Tůmy. Absolvovala konzervatoř v Lyonu u prof. Jeana Boieura. Získala mnohá ocenění na hudebních festivalech: Pražské jaro 1999, Freiberg 2001, Royal Bank Calgary International Organ Festival and Competition 2002, Joseph Fux Orgelwettbewerb 2005, Concorso Organistico internazionale “Francesco Onofrio” 2006.

Nahoru

Jaroslav Tůma

Jaroslav Tůma Jaroslav Tůma se narodil v Praze roku 1956. Vystudoval AMU u profesorů Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Od roku 1992 působí na hudební fakultě AMU jako docent varhanní hry. Kromě ní se věnuje také hře na cembalo a na klavichord. Koncertoval v mnoha zemích Evropy, i ve světě (USA, Japonsko, Singapur, ...). Na svém kontě má mnoho ocenění z mezinárodních soutěží (Norimberk, Haarlem, ...) a nemálo účastí na světových festivalech (Pražské jaro, Internationale Orgelwoche Nuernberg, Flanderský festival, ...). Nahrává pro rozhlas, televizi a četná hudební vydavatelství. Pro Českou televizi natočil a komentoval jedenáctidílný seriál o historických varhanách v Čechách.

Nahoru

Joan DeVee Dixon

Joan DeVee Dixon Varhanice a klavíristka Joan DeVee Dixon začala svou profesionální dráhu debutem s Minnesota Orchestra na pozvání Sira Neville Marrinera. Od té doby absolvovala řadu koncertních turné po USA, Japonsku, Palestině a po mnohých zemích Evropy. Je absolventkou Aspen Music Festival a Norfolk Chamber Music program na Yale University; Drake University a Southwestern Baptist Theological Seminary. Dostává pozvánky na množství festivalů, univerzit, škol a kostelů po celém světě a její nahrávky se vysílají v rádiích po celých Spojených státech. Je držitelkou 1. ceny v soutěži WAMSO (Minnesota Orchestra Volunteer Association) a čtyřnásobnou držitelkou prestižní Individual Artist Award. Nyní pracuje jako profesorka hudby na Frostburg State University v Marylandu.

Nahoru

Petr Čech

Petr Čech Petr čech absolvoval pražskou konzervatoř v oborech klavír (prof. Marta Toaderová) a varhany (prof. Jan Hora), Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka prof. Jona Laukvika. V současné době je posluchačem doktorandského studia na VŠMU v Bratislavě ve třídě prof. Imricha Szabó. Je nositelem cen mnoha mezinárodních soutěží: Ve varhanním oboru získal již v roce 1996 1. cenu v Soutěži mladých varhaníků „Opava 96“, stal se nositelem 2. ceny na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně a v roce 2004 laureátem mezinárodní varhanní soutěže J. P. Sweelincka v Gdaňsku. Laureátského titulu také dosáhl v mezinárodní soutěži „O evropskou hudební cenu“ v Luxembourgu. V roce 2006 zvítězil a stal se nositelem titulu „Laureát“ na mezinárodní hudební soutěži „Pražské jaro“. Sólově i v komorním duu se sestrou Alenou (housle - klavír, housle - varhany) úspěšně vystupuje na prestižních hudebních festivalech a koncertech u nás i v zahraničí. V současné době působí jako varhaník Chrámu Matky Boží před Týnem, a jako pedagog na konzervatoři v Praze a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Nahoru

Waldemar Krawiec

Waldemar Krawiec Waldemar Krawiecje absolvent hudební akademie v Katowicích pod vedením prof. J. Gembalského a četných mistrovských kurzů. Ve svých se vystoupeních často zaměřuje na tvorbu slezských skladatelů. Jeho profesní dráha je spojena s městem Zabrze, kde působí na státní hudební škole 2. stupně. Je uměleckým ředitelem Mezinárodní varhanní festival A. Chlondowského.

Nahoru

Markéta Schley Reindlová

Markéta Schley Reindlová Markéta Schley Reindlová absolvovala plzeňskou konzervatoř (klavír a varhany v roce 1995) a Akademii múzických umění v Praze (varhany ve třídě prof. Jana Hory v roce 2000). Během studií na Konzervatoři a AMU se aktivně účastnila řady interpretačních kurzů v Čechách i v zahraničí pod vedením známých a uznávaných lektorů. v letech 2001-2008 studovala na Hochschule für Kirchenmusik v německém Heidelberku obory varhany a chrámová hudba. Zároveň zastávala varhanické místo s příležitostnou sbormistrovskou činností v Evangelickém městském kostele ve Weinheimu u Heidelberku. V roce 1994 získala 2.cenu na Soutěži mladých varhaníků v Opavě, v roce 2000 na mezinárodní varhanní soutěži „Arthur-Piechler Orgelwettbewerb“ v bavorském Landau an der Isar 4.cenu a Cenu spolku německých hudebních umělců. Následovala 1. cena a cena publika na Mezinárodní varhanní soutěži „Musica Antiqua“ v rámci festivalu „Festival van Vlaanderen“ v belgických Brugách 2003, 4. cena a cena publika na Mezinárodní varhanní soutěži Musashino-Tokio (Japonsko) v září 2004 a 1. cena a cena publika na Mezinárodní varhanní soutěži „Orgues sans frontières“ Luxembourg – France – Allemagne 2007. Od ledna 2009 vede Kurzy pro chrámové hudebníky plzeňské diecéze, pořádané Biskupstvím plzeňským a věnuje se koncertní činnosti sólové i ansámblové – koncertovala v Německu, Rakousku, Španělsku, Holandsku, Belgii a Lucembursku.

Nahoru

Tomáš Thon

Tomáš Thon Tomáš Thon je absolventem Akademie múzických umění v Praze a Conservatoire National Rueil-Malmaison v Paříži. Při svých koncertních vystoupeních se zaměřuje zejména na barokní hudbu se snahou o historicky poučenou interpretaci a na hudbu 20. století. Mimo koncertování v hlavních pařížských chrámech provedl sérii koncertů s legendárním francouzským trumpetistou Mauricem André.Zúčastnil se mnoha mistrovských varhanních kurzů (ČR, Polsko, Francie). Obdržel 2. cenu v Soutěži mladých varhaníků v Opavě a stal se finalistou mezinárodních soutěží ve Francii a Německu. Za interpretaci skladeb Petra Ebena byl oceněn Českým hudebním fondem a jako stipendista tohoto fondu studoval varhanní dílo P. Ebena přímo pod jeho vedením. K dalšímu významnému koncertnímu projektu patří zahajovací koncert Mezinárodního festivalu Starý zákon v umění (1995), kde provedl ve spolupráci s izraelským velvyslancem Moshem Yegarem skladbu Petra Ebena Job pro varhany a recitaci. Ve spolupráci s Českým rozhlasem pořídil nahrávky kompletního varhanního díla D. Zipoliho a J. K. Kuchaře. Pravidelně zasedá v porotách národních i mezinárodních soutěží (Opava, Vamberk, Řím) a působí v rámci mistrovských interpretačních varhanních kurzů (Francie, Polsko, Rakousko, USA). Od roku 1999 působí na Církevní konzervatoři Opava. V roce 1992 založil hudební vydavatelství ARTTHON, které se zabývá vydáváním zejména české varhanní hudby 16. – 18. stol. V roce 2001 založil Mezinárodní varhanní festival barokní hudby v Opavě.

Nahoru

Jan Kalfus

Jan Kalfus Jan Kalfus začal studovat hru na varhany u svého otce, pak pokračoval u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Akademii múzických umění v Praze. V letech 1982-83 studoval u Viktora Lukase na Musikhochschule v Kolíně nad Rýnem. Na varhanní soutěži Pražského jara v roce 1984 získal Jan Kalfus titul laureáta. Předtím již byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně. Samostatně koncertuje doma i v zahraničí od roku 1979 a během své koncertní dráhy vystoupil ve většině evropských států, v Mexiku, USA, Koreji a Japonsku. Jan Kalfus často spolupracuje s významnými soubory a orchestry např. Kühnův dětský sbor, Bambini di Praga, Schola gregoriana Pragensis, Česká filharmonie, FOK a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Stejně tak je i vyhledávaným partnerem sólistů např. Roman Janál, Yvona Škvárová a další. V roce 1994 Jan Kalfus společně s Pavlem Kudeláskem a Pavlem Vernerem založil Stamicovo trio (housle, violoncello a cembalo), které se věnuje interpretaci převážně skladeb barokních mistrů. Od roku 1988 je Jan Kalfus pedagogem na varhanním oddělení Pražské konzervatoře a současně působí jako varhaník v kostele sv. Antonína v Praze. Jan Kalfus je zakládajícím členem Společnosti pro duchovní hudbu.Ve svém repertoáru má díla od baroka až po soudobou hudbu, zvláště pak díla českých skladatelů.

Nahoru

Josef Popelka

Josef Popelka Josef Popelka studoval hru na varhany na kroměřížské konzervatoři u profesora K. Pokory. Na pražské HAMU pokračoval studiem u profesora Dr. J. Reinbergera, po jeho smrti u prof. J. Hory. Uměleckou aspiranturu absolvoval pod vedením prof. M. Šlechty. Zúčastnil se také několika mistrovských kurzu, např. u prof. J. Reinberga v Praze, dále u prof. J. E. Kohlea ve Weimaru a prof. F. Peeterse v belgickém Mechelenu. Získal řadu ocenění v domácích soutěžích, k jeho největším úspěchům patří II. cena a titul laureáta, které získal v roce 1979 na mezinárodním varhanní soutěži Pražského jara, přičemž první cena tehdy nebyla udílena. Spolupracuje s Českým rozhlasem, pro který nahrál desítky snímků, zejména české barokní hudby. Pro Panton natočil Bachovu Hudební obětinu - tento snímek byl oceněn Zlatým štítem Pantonu, pro Bonton pak realizoval Bachovo Umění fugy, na několika dalších discích řady nahrávacích společností vystupuje jako spoluhráč různých instrumentalistů. V současné době je pedagogicky činný na pražské konzervatoři a HAMU, je členem různých soutěžních porot. Repertoar zahrnuje všechna stylová období od renesance k současnosti.

Nahoru

Jitka Chaloupková

Jitka Chaloupková Jitka Chaloupková studovala hru na varhany na pražské konzervatoři ve třídě J. B. Krajse. Po absolutoriu konzervatoře získala dvouleté státní stipendium a pokračovala ve studiu na Franz-Liszt-Hochschule ve Weimaru u Prof. Johannese-Ernsta Köhlera. V letech 1968 - 1972 studovala na AMU v Praze ve třídě Prof. Dr. Jiřího Reinbergera a hru na cembalo u Doc. Zuzany Růžičkové. Od roku 1972 vyučovala na konzervatoři v Plzni hru na varhany, cembalo a teoretické předměty, v letech 1993 - 2010 na konzervatoři v Českých Budějovicích. Kromě pedagogické činnosti se věnuje i činnosti koncertní a organologické.

Nahoru

Vojtěch Novák

Vojtěch Novák Vojtěch Novák se narodil v roce 1966 v Podbořanech. Absolvoval na Konzervatoři v Plzni v roce 1986 v oboru klavír u profesora Brejchy a o rok později ve hře varhany u profesorky Chaloupkové. Dále se věnoval hře na varhany studiem na AMU u profesora Hory a v letech 1991-1992 postgraduálem na Folkwanghochschule Essen BRD (profesor Gisbert Schneider). Od roku 1992 vyučuje na Konzervatoři Plzeň a je zde zástupcem ředitele. Na koncertech ho můžeme vidět buď u klavíru (komorní hra) nebo sólově na varhanech.

Nahoru

Martin Kubát

Martin Kubát Martin Kubát pochází z východních Čech. Svoji profesionální dráhu započal na českobudějovické Konzervatoři, kde absolvoval obor hra na varhany (prof. M. Svobodová) a dirigování (prof. K. Fráňa a P. Chromčák). Svá studia rozvíjel na mnoha mistrovských kurzech s předními evropskými varhaníky (D. Roth, H. Hasselböck, E. Koimann, M. Sander, P. Eben a další). K jeho největším úspěchům patří 2. cena na Mezinárodní varhanní soutěži v Mülheimu an der Ruhr a 1. cena na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě – varhanní improvizace. V letech 1994 – 2000 působil jako katedrální varhaník v Českých Budějovicích, od roku 2000 vyučuje varhanní improvizaci a liturgickou hru na Konzervatoři v Opavě.

Nahoru

Lukáš Vendl

Lukáš Vendl Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela, Davida Titteringtona) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6 – Vokovicích. Působí pravidelně na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě, Letní škole barokní hudby v Kelči a na kurzech duchovní hudby Convivium v Želivi. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede soubor barokních nástrojů Harmonia delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume. Spolupracuje také s řadou dalších hudebníků a ansámblů.

Nahoru

Aleš Bárta

Aleš Bárta Aleše Bárta svá studia zahájil na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem domácích a později mezinárodních soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci 1982, laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti 1983 a absolutním vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara 1984. Aleš Bárta koncertuje po celém světě a nahrává mimo jiné pro gramofonové firmy Arco Diva, Supraphon a japonské společnosti Pony Canyon a Octavia Records. Natočil 30 sólových kompaktních disků, za které získal četná ocenění (Zlatá deska Supraphonu, Cena Harmonie, Cena Českého hudebního fondu). Jeho první CD pro firmu Pony Canyon - J. S. Bach: Organ Works - získal v Japonsku v konkurenci předních světových sólistů a orchestrů titul "nahrávka roku" (1995).

Nahoru

Adam Viktora

Adam Viktora Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté, s nimiž uskutečnil bezpočet novodobých koncertních a nahrávacích premiér evropského barokního repertoáru a s nimiž se stal také v posledních letech nejvýraznějším reprezentantem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky.

Nahoru

Miroslava Svobodová

Miroslava Svobodová Miroslava Svobodová pochází z jižní Moravy a hudební začátky jsou spjaty s rodným Znojmem. Po studiu na konzervatoři v Brně, kde absolvovala obor varhany ve třídě prof. Vladimíra Hawlika a obor skladba u dr. Jana Duchaně, dále pokračovala ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze u Prof. Milana Šlechty a Václava Rabase a cembala u Prof. Giedre Lukšaite- Mrázkové. Zúčastnila se mezinár. soutěží, seminářů a workshopů za vedení významných odborníků z oboru. Premiérovala skladby současných autorů, ale její repertoár zahrnuje všechna stylová období. V současné době vyučuje na konzervatoři v Českých Budějovicích a spolupracuje i s orchestrem Jihočeské komorní filharmonie.

Nahoru

Michal Hanzal

Michal Hanzal Michal Hanzal po získání základního hudebního vzdělání navštěvoval Konzervatoř v Praze. Studium zakončil v roce 1996 absolutoriem v oboru tuba (prof. Pavel Trnka) a varhany (prof. Josef Popelka). Ve studiu pokračoval na AMU, kde nejprve absolvoval v roce 2001 varhany (prof. J. Popelka) souborným provedením Umění fugy J. S. Bacha a roku 2005 absolvoval jako další nástroj na AMU cembalo (prof. G. Lukšaité-Mrázková). V roce 2002 a 2003 studoval navíc formou doplňujícího studia na katedře staré hudby Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku. Během svého studia získával doplňující zkušenosti na četných mistrovských kursech a interpretačních soutěžích doma i v zahraničí (finalista soutěže Pražské jaro) a účinkoval na několika mezinárodních hudebních festivalech.

Nahoru

Stefan Baier

Stefan Baier Stefan Baier získal první hudební vzdělání u Toni Glasse a Wolfganga Zerera, kteří zásadně ovlivnili jeho profesionální směřování. Také jeho členství Niederalteicher Scholaren vedených Konradem Ruhlandem mělo velký vliv na jeho hudební vývoj. Hudební studia se zaměřením na církevní hudbu, hru na varhany a cembalo ho poté přivedlo do Regensburgu a Vídně, kde byl žákem Karla Friedricha Wagnera, Michaele Radulescu a Gordona Murray. Po vystudování se Baier nakonec usadil v Řezně, kde pracoval jako odborný asistent na univerzitě katolické chrámové hudby a hudební výchovy. V roce 2003 byl jmenován profesorem a od roku 2011 zastával funkci rektora. Kromě svých aktivit v Regensburgu přednáší na univerzitách ve Švédsku, Polsku a Portugalsku a vede kurzy varhanní interpretace a staré hudby. V současnosti je varhaníkem tří chrámů v centru města Regensburgu, a to kostelů církve evangelické luteránské. Inicioval též vznik souboru Ensemble für Alte Musik. Baier se také věnuje pořádání varhanních koncertních řad a varhanních nešpor v Regensburgských kostelích, při nichž je možné setkat se se světoznámými interprety, jako jsou Hans--Ola Ericsson, Joris.

Nahoru

Přemysl Kšica

Přemysl Kšica Přemysl Kšica se narodil v roce 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři, na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellen de Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží v ČR i zahraničí. V Praze působí jako varhaník v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, vyučuje hru na varhany na Konzervatoři v Teplicích. Pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, a to jak sólově, tak ve spolupráci s různými vokálně-instrumentálními soubory (Kühnův smíšený sbor, Pražský katedrální sbor,

Nahoru

Mikoláš Troup

Mikoláš Troup Mikoláš Troup se narodil v roce 1988 v Prachaticích. Na Konzervatoři v ČeskýchBudějovicích vystudoval hru na varhany u Jitky Chaloupkové (2009) a skladbu u Jiřího Churáčka (2010). Má za sebou také čtyři roky studia oboru Hudební věda na FF UK. Jako interpret (varhany, cemballo, klavír) se věnuje zejména hudbě 16. - 18. století a skladbám soudobým. Spolupracuje se soubory zaměřenými na poučenou interpretaci staré hudby, jako varhaník koncertně provedl významné kompozice světové moderní hudby (např. Messe de la Pentecote a La Nativité du Seigneur Oliviera Messiaena, cykly Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce, Job a Faust, Contemplazioni per organo Jana Hanuše aj.). Od listopadu 2013 působí jako regenschori baziliky na Svaté Hoře u Příbrami. Od doby studií se intenzivně věnuje gregoriánskému chorálu (jako choralista i dirigent gregoriánské scholy), často jej zapojuje do svých varhanních i kompozičních projektů. Také ve skladbě se Mikoláš Troup soustředí na duchovní tematickou oblast, píše hudbu, která má vyjadřovat vděčnost a chválu stvořitelskému dílu a prostřednictvím umění přinášet radost, naději a porozumění. Často ve svých skladbách pracuje s mimohudebními podněty (slovem, obrazem) a usiluje o jejich přímý dialog s hudební složkou. Věnuje se zejména vokální tvorbě, za niž obdržel několik ocenění v kompozičních soutěžích.

Nahoru

Miroslav Pšenička

Miroslav Pšenička Miroslav Pšenička je český varhaník, regenschori pražského kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí a koncertní umělec. Hře na klavír a trubku se učil v lidové škole umění ve svém rodišti a jako třináctiletý začal také hrát na varhany při bohoslužbách. Vyučil se na středním odborném učilišti strojírenském v Milevsku a po maturitě studoval nejprve chrámovou hudbu na českobudějovické konzervatoři, poté hru na varhany na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a nakonec hru na trubku na pražské konzervatoři. Mimo to působil 10 let jako varhaník a sbormistr v premonstrátském klášteře v Milevsku a vyučoval na konzervatoři v Českých Budějovicích a v Praze. V roce 2002 se stal ředitelem kůru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a byl pověřen péčí o církevní hudbu v plzeňské diecézi. Tuto funkci zastával víc jak 10 let. V současnosti vede v pražské arcidiecézi Kurz pro chrámové hudebníky při Arcibiskupství pražském

Nahoru

Marie Zahrádková

 Marie Zahrádková Marie Zahrádková v současné době studuje na hudební Akademii ve Stuttgartu (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) jako hlavní obor varhany ve třídě prof. Jürgena Essla a cembalo u prof. Jörg Halubek a dále jako vedlejší obor studuje varhanní improvizaci.

Nahoru

Aleš Nosek

Aleš Nosek Aleš Nosek rakovnický rodák, varhaník a pedagog, vystudoval obor varhanní hry na konzervatoři v Českých Budějovicích u prof. Miroslavy Svobodové. V současné době studuje tentýž obor na Hudební Akademii Múzických Umění v Praze u prof. Pavla Černého. Doplňuje si odborné vzdělání účastí na četných zahraničních kurzech. Kromě ČR koncertuje též v Německu, Itálii a dalších zemích. Spolupracuje s Českým rozhlasem. Působí jako titulární varhaník chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku a kláštera benediktinek na Bílé Hoře v Praze a vyučuje na ZUŠ Rakovník. Spolupracuje s pražským loretánským souborem Collegium Quod Libitum.

Nahoru

Jan Doležel

Jan Doležel Jan Doležel studoval hudbu v Plzni (Adam Viktora), Praze Jaroslav Tůma), Lübecku (Hans-Jürgen Schnoor a Franz Danksagmüller) a Würzburgu (Cristoph Bossert). Aktivně se zúčastnil mnoha mezinárodních mistrovských kurzů. Získal ocenění na mnoha soutěžích (např. ION v Norimberku), byl oceněn zvláštní cenou německé DAAD. Na svých koncertech s oblibou uvádí závažná a méně známá díla varhanního repertoáru. Dalším znakem jeho koncertů jsou působivě sestavené programy a uvádění celých cyklických děl. Schopností vytvářet hudební napětí a svým dramatickým citem opakovaně nadchl publikum v mnoha evropských zemích. Od roku 2012 je docentem pro hru na varhany na Vysoké hudební škole v německém Würzburgu.

Nahoru

Petr Rajnoha

Petr Rajnoha Petr Rajnoha je český varhaník a pedagog. V roce 1995 po absolutoriu studia hry na varhany na brněnské konzervatoři (prof. Zdeněk Nováček), studoval v na JAMU v Brně (varhany - doc. Kamila Klugarová a cembalo - prof. Barbara Maria Willi). V letech 1996–1997 pak studoval hru na varhany v Paříži u Susan Landale. Po návratu zpět do Čech pokračoval na HAMU v Praze u Jaroslava Tůmy. V roce 2000 se ve hře na varhany zdokonaloval na stáži ve francouzském Lyonu u Jeana Boyera, účastnil se i mnoha mistrovských kurzů po celé Evropě. Hru na varhany nahrává na historických nástrojích po celé České republice pro Český rozhlas a často spolupracuje s českými orchestry. V roce 2007 úspěšně zakončil své doktorské studium na AMU v Praze s tématem varhanního díla Josefa Kličky. Komplet jeho varhanních skladeb nahrál na dvě CD[1] u vydavatelství ARTA Records. Do roku 2014 učil varhanní hru na konzervatoři v Olomouci a od roku 2014 zastává funkci ředitele Církevní konzervatoře Opava.

Nahoru

Vladimir Roubal

Vladimir Roubal Vladimir Roubal studoval hru na varhany na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense. Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích (1982, 1988). Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu, Nizozemí a Japonsku – při nahrávání snímků historických varhan.

Nahoru


>