Plzeňský varhanní festival

Program Adventních koncertů 2019

Každou adventní neděli (1. 12. / 8. 12. / 15. 12. / 22. 12.) v 6:45 bude ranní mše svatá se zpěvem rorátů v podání Plzeňského literátského bratrsva. Odpoledne od 15:00 připraveny Adventní půlhodinky, jejichž konkrétní program je uveden v programu níže.

Celý program si můžete zobrazit jako plakát.

Z důvodu rekonstrukce Katedrály sv. Bartoloměje probehnou všechny koncerty v nedalekém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici.

1.12.2019, 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni

První adventní půlhodinka
Varhanní improvizace - Vladimír Roubal

2.12.2019, 19:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni

Koncertní provedení rorátů
soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila

8.12.2019, 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni

Druhá adventní půlhodinka
Varhanní improvizace - Miroslav Pšenička

15.12.2019, 10:30, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni

Mše svatá s gregoriánským chorálem
Schola Cantorum Pilsensis

15.12.2019, 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni

Třetí adventní půlhodinka
Varhanní improvizace - Pavel Černý

22.12.2019, 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni

Čtvrtá adventní půlhodinka
Varhanní improvizace - Jakub Janšta

25.12.2019, 16:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni

Slavnostní hudební nešpory
předsedá biskup mons. Tomáš Holub
účinkuje: Katedrální schola pod vedením Petra Kryla
varhany: Aleš Nosek

28.12.2019, 16:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni

Slavnostní Vánoční koncert - Zpívejte Anjelové
Capella Ornamentata pod vedením Richarda Šedy