Plzeňský varhanní festival

Sedmý ročník (2014)

V roce 2014 se jako interprety podařilo zajistit přední české umělce (Michal Hanzal, Přemysl Kšica, Mikoláš Troup) a dokonce jednoho zahraničního (Peter Höngesberg – SRN). V rámci výstavy byly v roce 2014 prezentovány výtvarné práce žáků plzeňských ZUŠ. Během konání festivalu ji mělo možnost zhlédnout odhadem několik tisíc návštěvníků katedrály sv. Bartoloměje (posluchačů koncertů, turistů, návštěvníků bohoslužeb). O prázdninách pak byla výstava instalována v prostorách Muzea církevního umění v Plzni.