Plzeňský varhanní festival

Šestý ročník (2013)

Šestý ročník Plzeňského varhanního festivalu zahájil koncert Aleše Bárty. Dalším koncertem potěšil posluchače Adam Viktora, který vyučuje varhanní hru na místní konzervatoři. Závěrečného koncertu se zhostila profesorka českobudějovické konzervatoře Miroslava Svobodová. Koncerty byly doplněny přednáškou Jitky Chaloupkové a výstavou o rekonstrukci varhan.

Šestý ročník Plzeňského varhanního festivalu se těšil hojnému zájmu veřejnosti. Vše otevřela 29. dubna známá Toccata a fuga d-moll Johanna Sebatiana Bacha v podání jednoho z našich nejúspěšnějších varhaníků – Aleše Bárty. Dále zazněla Sonáta f-moll Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Chorální předehra „Herzlich tut mich verlangen“ a Preludium a fuga g-moll od Johannese Brahmse, Preludium a fuga na téma B-A-C-H Ferenze Liszta a Toccata z Gotické suity Léona Boëllmanna.

Jako další interpret se 13. května představil Plzeňanům dobře známý Adam Viktora, který vyučuje varhanní hru na místní konzervatoři. V repertoáru se soustředil na skladby spojené se západními Čechami – posluchači si vyslechli například Preludium a fugu C dur od Johanna Caspara Ferdinanda Fischera (ze sbírky věnované opatu tepelského kláštera), nechyběla ale ani díla Johanna Sebastiana Bacha, Roberta Schumanna, Felixa Mendelssohna-Bartholdyho a Bedřicha Antonína Wiedermanna.

Závěrečný koncert Plzeňského varhanního festivalu patři profesorce českobudějovické konzervatoře Miroslavě Svobodové. V pondělí 27. května zazněly v katedrále svatého Bartoloměje skladby Girolama Cavazzoniho, Girolama Frescobaldiho, Domenica Zipoliho, Johanna Pachelbela, Johanna Sebastiana Bacha a Felixe Mendelssohna- Bartholdyho.

V pondělí 6. května měli účastníci festivalu možnost si varhany prohlédnout zblízka na kůru evangelického kostela v Němejcově ulici při přednášce prof. Jitky Chaloupkové. Celý varhanní festival byl opět doplněn zajímavou výstavou, která se tentokrát věnovala právě probíhající rekonstrukci Riegrových varhan v kostele bývalého františkánského kláštera v Plzni. Celý festival byl doprovázen výstavou fotografií zajímavých varhan plzeňské diecéze. 12. května jej ještě doplnila přednáška profesorky Jitky Chaloupkové o varhanách a varhanní literatuře.