Plzeňský varhanní festival

Čtvrtý ročník (2011)

I v roce 2011 se podařilo zajistit přední české umělce (Jan Kalfus, Josef Popelka, Jitka Chaloupková, v rámci závěrečného koncertu vystoupila i schola gregoriánského chorálu.

Festival zahájil svým koncertem Jan Kalfus. Díla, která si pro koncert vybral, napsali Jean Langlais, Adam Nikolaus Strunck, Johann Sebastian Bach, Jiří Ropek a Alexandre Guilmant.

Další pondělí následovala přednáška o skladbách hraných na koncertech, která se konala v Korandově sboru na Anglickém nábřeží. Druhý koncert, v provedení Josefa Popelky, obsahoval skladby Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehude, Louise Vierna, Theodora Duboa a Alberta Renauda.

Poslední koncert, který se rozezněl plzeňskou katedrálou v rámci varhanního festivalu, zahrála profesorka Jitka Chaloupková. Její koncert obsahoval skladby Dietricha Buxtehude, Johanna Sebastiana Bacha, Marcela Duprého a Jeana Langlaise.

Celý festival byl doplněn výstavou o varhanních nástrojích instalovaná v katedrále sv. Bartoloměje.