Plzeňský varhanní festival

První ročník (2008)

V roce 2008 se katedrálou rozeznělý tóny prvního ročníku Plzeňského varhanního festivalu. Jako interpreti se představili Pavel Kohout, Pavel Černý a Irena Chřibková. Festival byl doplněn výstavou fotografií varhan plzeňské diecéze.

Dne 5. května 2008 se v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje rozlehly tóny vůbec prvního koncertu Plzeňského varhanního festivalu. Zahajovacího koncertu se ujal Pavel Kohout. Posluchačům zahrál program složený z děl Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Josefa Kličky, Bedřicha Antonína Wiedermanna a Felixe Mendelsohna-Bartholdyho.

21. května se konal druhý ze tří připravených koncertů. Tentokrát se za varhany posadil Pavel Černý, který si pro své posluchače vybral něco z dílen Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Ference Liszta.

První ročník festivalu pak zakončila Irena Chřibková 2. června. Ta si do programu svého koncertu zapsala jména jako Johann Sebastian Bach, Zach, Leon Boëllmann, Leopold Mozart či Charles-Marie Widor.

Celý festival byl doprovázen výstavou fotografií zajímavých varhan plzeňské diecéze. 12. května jej ještě doplnila přednáška profesorky Jitky Chaloupkové o varhanách a varhanní literatuře.